top of page
Oppstart

BGO Eiendom AS ble stiftet og registrert i 2012 med målsetning om å bli et etablert og veldrevet eiendomsselskap i Bergen med fokus på investering, utvikling og forvaltning. I dag eier og forvalter selskapet forskjellige eiendommer i sentrum og Sandviken med både leiligheter, hybler og næringslokaler i porteføljen. Utover bolig- og næringseiendommer i sentrum, har selskapet også driftsansvar for bolig-, nærings- og landbrukseiendommer i flere andre kommuner i distriktet, gjennom godt samarbeid med våre mange samarbeidspartnere.

BGO_Eiendom_As_Black_logo.jpg
Investering, utvikling og forvaltning

Selskapet og eiendomsmassen er i kontinuerlig utvikling i form av nybygging, ombygging og rehabilitering. Vi investerer kun i eiendommer med svært god location i Bergen sentrum, og i 2020 ble hovedkontoret flyttet til Torget 11 for å øke synlighet og tilstedeværelse. 

Utviklingsprosjekter gjennomføres alltid med våre trofaste samarbeidspartnere, og forvaltning er blant de viktigste oppgavene vi har. Alle leietakerne skal ivaretas og de forskjellige eiendommene har kontinuerlig behov for tilsyn

og vedlikehold. Selskapet har også en klar målsetning om 100% belegg til enhver tid, noe vi har lyktes med helt siden oppstarten i 2012.

Leietakere

​Vi har mange næringskunder, men vi har også mange leietakere som er studenter. Siden 2012 har vi tatt i mot studenter fra 14 forskjellige nasjoner, og med funksjonelle og trivelige leiligheter, fornuftige leiepriser og et stort fokus på oppfølging av leietakerne, så opplever vi langvarige og trivelige leieforhold.

Brannsikkerhet er også viktig for oss, og dette opplever vi at flere og flere av leietakerne setter stor pris på. Næringsbygg er sprinklet og tilknyttet alarmselskap, mens for studentene

IMG_2859.jpg

har vi branninstruks ved innflytting, og alle enheter har seriekoblede varslingssystemer med én varsler per soverom og ytterligere 2-3 i fellesarealer, i tillegg til brannteppe, slukkeapparater og branntau.

bottom of page